Chính sách hỗ trợ

Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2030.

Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2030.

 •   11/11/2023 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những mục tiêu UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND được ban hành vào ngày 10/10 về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2030.
Nghệ An tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm OCOP

Nghệ An tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm OCOP

 •   20/10/2023 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 8827/UBND-NN về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

 •   30/08/2023 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 620/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp: HTX nông nghiệp là mô hình kinh tế xã hội quan trọng ở nông thôn

Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp: HTX nông nghiệp là mô hình kinh tế xã hội quan trọng ở nông thôn

 •   19/07/2023 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025, HTX nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở nông thôn, với trên 60% đạt loại tốt và khá.
Chỉ thị của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chỉ thị của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

 •   12/06/2023 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 3/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

 •   03/02/2023 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Ngày 2/2/2023, Chính phủ có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

 •   05/01/2023 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Ngày 3/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.
Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

 •   28/07/2022 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 568
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.
Ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

 •   27/06/2022 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

 •   21/05/2022 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 534
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Hợp tác xã được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp

Hợp tác xã được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp

 •   13/05/2022 12:37:00 AM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
Nghệ An: 100% sản phẩm OCOP 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử

Nghệ An: 100% sản phẩm OCOP 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử

 •   10/04/2022 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch trong năm 2022 là 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của VNPost, Voso.vn của ViettelPost.
Nghệ An ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Nghệ An ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

 •   04/03/2022 01:50:00 AM
 •   Đã xem: 636
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 40 nghìn tỷ đồng

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 40 nghìn tỷ đồng

 •   04/02/2022 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, hỗ trợ lãi xuất (2%/năm) tối đa 40 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân mua, thuê và thuê mua...
Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

 •   06/01/2022 01:50:00 AM
 •   Đã xem: 1334
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 124/2021/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

 •   03/01/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; phạt nặng người điều khiển xe ô tô đón trả khách trên đường cao tốc; tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; từ 1/1/2022, người dân có thể mở thẻ ngân hàng bằng hình thức online... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022.
Nghệ An hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Nghệ An hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

 •   20/10/2021 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Việc đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử sẽ tăng sự kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay9,037
 • Tháng hiện tại183,235
 • Tổng lượt truy cập12,362,768
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây